Lectură și corespondență

Pe 14 iunie 2017,  elevii din Brezoi au creat cărți poștale, au învățat cum să redacteze un mesaj în limba engleză pe care să-l trimită unor adolescenți de aceeași vârstă, utilizatori ai bibliotecilor din mai multe țări europene. Prin aceasta ei au posibilitatea să își împărtășească ideile, impresiile de lectură și preferințele de petrecere a timpului liber cu tineri din alte țări, învățând în același timp să comunice într-o limbă străină.

Tinerii au fost îndrumați pas cu pas în realizarea cărților poștale atât din punct de vedere al mesajului scris, cât și artistic , iar activitatea s-a încadrat în acțiunile proiectului Let’s Culture Together, Tandem Europe.

Prin această activitate se dorește creșterea gradului de interacțiune dintre utilizatorii bibliotecilor din Europa.