Cele 8 principii morale ale Codului Bushido, după care trăiau samuraii

Codul Bushido este ceea ce azi am numi „modul de viață al samurailor”, adică acea clasă militară nobilă din epoca medievală și din începutul modernității Japoniei.

Iată cele opt principii ale codului Bushido:
1. Corectitudinea
Codul Bushido afirmă că Dreptatea este cea mai puternică virtute a samuraiului. Unul dintre samuraii cei mai cunoscuți o descrie astfel: „Corectitudinea este puterea unui individ de a se decide asupra unui mod de acțiune în concordanță cu rațiunea, fără renunțări; a muri când este timpul să  mori, să lovești atunci când e timpul să lovești”.
2. Curajul
Codul Bushido distinge între vitejie și curaj: „Curajul este demn de a fi numit între virtuți numai dacă este exercitat în numele Dreptății.”  Pe scurt: Curajul înseamnă a face ceea ce este drept.
3. Binefacerea sau milostenia
Un om investit cu puterea de a comanda și de a ucide este de așteptat să demonstreze aceeași putere extraordinară în binefacere și milă: „Dragostea, mărinimia, afecțiunea pentru alții, compătimirea și mila sunt trăsături ale Binefacerii, cel mai înalt atribut al sufletului uman. Atât Confucius cât și Mencius au spus des că cea mai importantă atribuțiune a unui conducător este mila”.
4. Politețea
A discerne între servilism și politețe poate fi dificil pentru un vizitator oarecare al Japoniei, dar pentru un bărbat adevărat, politețea are rădăcinile în binevoință. Politețea și bunele maniere au fost observate ca fiind trăsături japoneze. Dar politețea ar trebui să fie expresia unei griji binevoitoare pentru sentimentele altora. Este o virtute sărăcioasă dacă e motivată doar de teama de a nu ofensa gusturile altora. Cea mai înaltă formă a Politeții se apropie de dragoste.
5. Onestitatea și sinceritatea
Conform lui Nitobe, adevărații samurai au disprețuit banii, crezând că „oamenii trebuie să le poarte pică banilor, pentru că bogăția încurcă înțelepciunea”. De aceea, copiii samurailor de rang înalt erau crescuți să creadă că a vorbi despre bani este de prost gust și că ignoranța în privința diferitelor valori ale monedelor arată bună creștere. Bushido încuraja cumpătarea, dar nu din motive economice, cât pentru a avea exercițiul abstinenței. Luxul era considerat o amenințare la adresa bărbăției și umanității și simplitatea cea mai severă era cerută clasei luptătorilo … mașina de numărat și abacul era urâte.
6. Onoarea
Deși codul Bushido se ocupa în principal cu profesia de a fi soldat, este la fel de adevărat că se referea și la comportamentul non-marțial (combativ). Simțul onoarei, o conștiință vie a demnității și valorii personale îi caracteriza pe samurai. Teama de rușine atârna ca o sabie deasupra capului fiecărui samurai… A te ofensa la cea mică provocare era ridiculizată. Așa cum spunea vorba populară: Adevărata răbdare înseamnă să suporți ceea ce este de nesuportat”.
7. Loialitatea
Realitățile economice au dat o lovitură loialității organizaționale în întreaga lume. Chiar și așa, bărbații adevărați rămân loiali către cei cărora le sunt datori. Loialitatea față de un superior era cea mai distinctivă virtute a erei samurailor. Fidelitatea personală există în tot felul de oameni: o bandă de hoți de buzunare jură fidelilate liderului ei. Dar numai în codul Onoarei Cavalerești, loialitea are o importanță capitală.
8. Caracter și auto-control
Bushido învață că oamenii ar trebui să se poarte în concordanță cu un standard moral absolut, unul care transcende chiar logica. Ce este bine este bine și ce este rău, este rău. Diferențele dintre bine și rău sunt date, nu subiecte supuse dezbaterii sau justificărilor de tot felul. Finalmente, este obligația oricărui bărbat să-și învețe copii standarde morale, prin însuși comportamentul său. Primul obiectiv al unui samurai este acela de a-și întări caracterul. Facultățile prudenței, inteligenței și dialecticii erau mai puțin importante. Superioritatea intelectuală era prețuită, dar samuraiul era, în esență, un om al acțiunii.