„Opening Opportunities” – Programul de pregătire în computer science prin mentorat pentru elevii de liceu

„Opening Opportunities” este un program de pregătire în computer science prin mentorat pentru elevii de liceu,  în mod special elevi din clasele a XI-a şi a XII-a care provin din medii sau situaţii sociale dezavantajate – şi are drept scop încurajarea carierelor în computer science.

Proiectul „Opening Opportunities”  este creat de Asociaţia Techsoup România, în cadrul Programului global Microsoft YouthSpark, şi se desfăşoară simultan în Bucureşti, Lugoj, Iaşi, Suceava, Vaslui, Focşani, Oneşti, Piatra Neamţ, Bârlad şi Râmnicu Vâlcea.

“Opening Opportunities” a fost premiat cu Premiul pentru cel mai bun proiect CSR al unei companii mari la Gala “Oameni pentru Oameni” – 2015 – şi “Proiectul Anului în Voluntariat Corporatist” la Gala Naţională a Voluntariatului – 2015.

Prezentarea proiectului Opening Opportunities

PROIECTUL  LET’S CULTURE TOGETHER

Project Canvas

 

Parteneri:

Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea, Romania

Associazione Culturale Twitteratura din Milano, Italia

Proiectul este finanţat integral prin programul Tandem Europe. Tandem Europe este o iniţiativă a European Cultural Foundation  (Amsterdam) şi MitOst e.V. (Berlin) împreună cu Fondazione Cariplo (Milan). Programul este susţinut financiar de către Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) şi Stavros Niarchos Foundation (Athens). Pentru buna desfășurare a proiectului, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea se asociază cu Fundația Casa Cărții, care contribuie la promovarea proiectului și la atragerea publicului în activitățile planificate.

Proiectul “Let’s culture together” urmăreşte exploatarea dimensiunii artistice a cărţii ca reper al relaţiei dintre cititor şi lectură. Activităţile desfăşurate se axează pe punerea în valoare, într-un mod artistic, inedit, a subiectelor sociale conţinute în cărţi de beletristică. În cadrul proiectului sunt organizate ateliere de creaţie pentru membrii comunităţii, artişti, profesori, elevi care urmăresc să-şi însuşească tehnici noi de reprezentare artistică.

Participanţii exploatează, pe parcursul proiectului, atât ideile conţinute în cărţi, cât şi corpul fizic al acestora, îmbinand literatura cu artele vizuale. Proiectul “Let’s culture together” utilizează o platformă online interactivă care promovează operele literare ce conţin un important mesaj social, la care se adaugă componenta offline – implicarea comunităţii în procese creative de transformare a cărţilor vechi în lucrări de artă contemporană: lucrări grafice, colaje, sculptură în cărţi.

Participanţii sunt provocaţi mai întâi la lectură şi la rescrierea cărţilor propuse, într-o cheie modernă, prin schimbul de mesaje de pe platforma Twitter a proiectului. În cadrul atelierelor de creaţie, participanţii materializează aceste reinterpretări literare prin transformarea cărţilor uzate fizic sau moral în lucrări de artă contemporană care să reprezinte artistic aceste idei. Practic, creatorii de conţinut subliniază subiectele şi aduc viziunea autorilor studiaţi în timpurile moderne, iar artiştii transformă cărţile în sculpturi şi lucrări de grafică, folosind mijloace de artă contemporană. Toate lucrările artistice vor fi prezentate într-o  expoziţie itinerantă şi vor contribui la crearea unui album de artă.

Grupul ţintă: Proiectul “Let’s culture together” se adresează întregii comunităţi vâlcene. Poate participa oricine urmăreşte să contribuie la salvarea cărţilor vechi, uzate, care nu mai pot fi recondiţionate (rupte, distruse….) sau uzate moral (cărţi cu conţinut depăşit: căţi vechi de telefon, broşuri propagandistice comuniste…) şi la tranformarea lor în lucrări artistice care să pună în evidenţă subiecte de interes social. Participarea la proiect nu este condiţionată de talent sau abilităţi artistice, ci doar de dorinţa de implicare, de explorare a propriei imaginaţii şi a spiritului creativ.

Activităţi: Pe parcursul proiectului vor fi organizate traininguri de pregătire şi ateliere de creaţie.

Rezultate aşteptate: La finalul proiectului vom organiza o expoziţie itinerantă şi un album de artă cu toate creaţiile participantilor.

Let’s Culture Together: short description (eng.)

“Let’s culture together” project is prototyping an innovative method of mixing arts, literature and modern technology by exploring the meanings of the material and the idea of the book in order to create a new symbol for knowledge. Project is based on an interactive online platform which promotes fiction with an important social content, adding an offline component, community involvement, resulting a creative process of turning books into masterpieces: sculptures, graphics works, as well as turning old subjects in new ones. Both communities are challenged to read books and “tweet” them in modern keys. Content creators and artists transform books into ever-evolving art forms and creative sensibilities. They highlight the subjects and bring the author’s vision in modern times. The artists turn books into sculptures and graphic works using means of contemporary arts. All contemporary artistic works will become a traveling exhibition gathered in a project art album.

 

 

 

 

Proiectul “Click to Career”- derulat în perioada 01.08.2013-15.07.2015

Obiectivul principal al proiectului Click to Career este crearea unei alternative educaţionale pentru dobândirea de competenţe informatice şi antreprenoriale necesare în domeniul afacerilor virtuale. Parteneriatul C2C consta în derularea unor activităţi comune interne şi internaţionale în colaborare cu alte şapte organizaţii din Europa, pe o perioadă de doi ani, începând cu 1 august 2013.

Parteneri:

Fundaţia Casa Cărţii din România – organizaţia coordonatoare

Euroform RFS din Italia

School of Adults Consumer din Cipru

Berlink ETN GmbH din Germania

Alfa idejos ir technologijos din Lituania

Help Udruga za Pomoć Mladima Split din Croaţia

Second Chance School of Agrinio din Grecia

Training Vision Ltd din Marea Britanie

 Proiectul se concentrează pe maximizarea transferului de cunoştinţe şi experienţe, precum şi pe identificarea instrumentelor şi metodelor moderne de acces la oportunităţile oferite prin utilizarea tehnologiei actuale. Ne propunem să creăm suportul informatic util în conceperea şi administrarea unei afaceri vituale de tip Consumer to Consumer de care vor putea beneficia persoanele aflate într-un impas din punct de vedere social sau material. Activităţile vor include sesiuni de training, workshopuri, prezentări şi demonstraţii practice desfăşurate în fiecare organizaţie parteneră.

Descrierea proiectului Click to Career